"İNOVATİF TRENDLER VE MARKALAŞMA" TEMASINI ELE ALDIK


Kozmetik ve İlaç amabalajlarında "İnovatif Trendler ve Markalaşma" teması ile PAGEV YK üyesi ve Kongre Komite Başkanı olarak 01 Kasım 2016 tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlediğimiz kongrede hammadde ve pazar, yeni teknolojiler, inovatif gelişmeler, tasarım, sürdürülebilirlik ve markalaşma konuları tartışıldı. Türkiye ve yurtdışından uzmanların, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir araya geldiği kongrenin ana gündemini kozmetik ve ilaç sektöründeki ambalajlar oluşturdu.